Política de privacitat

AVÍS LEGAL

L’Antàrtida, està domiciliat al c. Bonaplata 6, 08034 · Barcelona. El nostre telèfon de contacte és el +34932 051 939, i l’adreça de correu electrònic és escola@lantartida.com

L’Antàrtida és el titular del nom de domini – www.lantartida.com

El fet de continuar la navegació per aquest lloc web o l’ús de qualsevol dels serveis proposats, suposa l’acceptació d’aquest avís legal.

Protecció de dades

L’ANTÀRTIDA, és titular de les dades de dades personals rebudes a través del web i s’encarrega de la seva gestió. Les dades personals subministrades mitjançant els formularis que consten a la pàgina web de l’Antàrtida seran incorporades a aquests últims. L’usuari consent el tractament de les dades personals per part de l’Antàrtida, amb el propòsit d’enviar la informació que ens sol·licita i posteriorment incorporar-lo a la nostra base de dades, per enviar en un futur informació sobre temes de contingut jurídic-fiscal que considerem del seu interès, a més es garanteix la confidencialitat i el seu tractament d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007 pel qual s’aprova el reglament de mesures de seguretat dels lleis, així com l’aplicació de l’Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i tota la normativa aplicable en la matèria.

Informar que tenen la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de la informació dirigida a l’escriure a l’adreça següent: L’ANTÀRTIDA, C. Bonaplata 6 · 08034· Barcelona.

Les dades personals que es sol·liciten als usuaris necessaris són aquells que impliquen una identificació de caràcter general i necessaris per a la realització d’un pressupost o una prestació de serveis per part de l’Antàrtida, sol·licitats prèviament per l’usuari, i que a més proporcionen els recursos necessaris necessaris perquè prèviament al lliurament de dades personals, puguin accedir a aquest avís o qualsevol informació rellevant. Excepte en els camps que s’indiquen el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

Propietat intel·lectual i industrial

No està permesa la reproducció, distribució, adaptació, transmissió, alteració o modificació de cap dels continguts i altres elements d’aquesta web sense l’autorització expressa de l’Antàrtida Queda totalment prohibida qualsevol utilització comercial o publicitària dels continguts del web de L ‘Antàrtida.

Continguts i responsabilitat d’usos

La persona que utilitza aquesta web, ho fa sota la seva responsabilitat. L’Antàrtida no es fa responsable de la inexactitud de les dades que pugui contenir aquesta web, ni dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l’accés a continguts, informacions i imatges facilitades per la web. Tampoc es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la manca de disponibilitat de l’funcionament del web. Quan ho consideri convenient, podrà realitzar correccions, millores o modificacions de la informació continguda en la web o en els serveis, sense que això doni lloc a cap dret de reclamació o indemnització, ni impliqui el reconeixement de cap responsabilitat.

L’Antàrtida, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar d’el coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l’ús que facin de la web a través d’aquestes dades. Els usuaris són els únics responsables de les seves claus d’identificació i accés als serveis de la pàgina web, consistint en el codi secret o clau i el nom d’usuari. L’Antàrtida no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’accés dels usuaris per accedir als continguts de les pàgines web que ho requereixin, ni de les conseqüències derivades de qualsevol tipus pel mal ús, la pèrdua o l’oblit per part dels usuaris o de l’ús indegut per part de tercers no autoritzats.

Ús de Cookies i de el fitxer d’activitat

L’Antàrtida pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats a el navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, per exemple, als espais reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres de l’trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal, per accedir a aquells serveis la prestació requereixi el previ registre o “login”. Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.